twitter

Missie & visie

BDMA (Belgian Direct Marketing Association) is de vakvereniging voor direct marketing in België. BDMA promoot, beschermt en onderwijst de kennis en het ethisch gebruik van direct marketing. Zij adviseert haar leden op het gebied van de nieuwste DM-technieken, privacy en wetgeving.
Via evenementen, seminaries, workshops en onderzoek informeert BDMA over de allernieuwste trends in de "journey of direct marketing", gaande van de DM-funderingen, over creatie, kanalen, naar DM-metrics. BDMA verzekert zo resultaatsgericht de lange termijn vertrouwensrelatie met de consument en bouwt gestadig aan de verdere groei van de DM-sector.

De 4 funderingen waarop de BDMA werkt:

1) Beschermen

van direct marketing tegen technologische en wettelijke beperkingen, dit in partnership met de consument en de bevoegde autoriteiten.

2) Promoten

van de cross-channel approach van direct marketing, dit door het aanbieden van professionele standaarden, kennis en expertise voor expansie van de sector.

3) Opleiden

om via de uitwisseling van direct marketing kennis binnen de hele BDMA-community, de expertise en de professionele gebruiken van DM te verbeteren.

4) Ethisch gebruik

De hele BDMA community stimuleren naar een respectvolle lange termijn relatie met zijn consument door het scheppen van de voorwaarden voor een vertrouwensrelatie met de consument , onder het principe direct marketing is respect marketing

Definitie Direct Marketing

Direct marketing is een strategie gericht op het creëren en onderhouden van individuele respectvolle relaties met behulp van alle communicatiekanalen en database technieken om respons te genereren en merken te bouwen.

Deze definitie past binnen de evolutie in een markt waar:
  • alles gedreven wordt door data die exponentieel blijven groeien.
  • de consument een meer actieve rol speelt in het zoeken naar informatie en in het produceren en het op de markt brengen van producten en diensten.
  • communicatie- en verkoopkanalen geïntegreerd worden ingezet om de consument te volgen in zijn dagelijkse keuzes, eerder dan het gewoonweg eenzijdig opsturen van boodschappen.
De BDMA heeft een unieke positie, en verenigt zowel professionals werkzaam bij B2C en B2C merken en media, als hun adviseurs en leveranciers van diensten en tools.