twitter

Privacy & Reclame

De website www.privacyprotection.be is opgezet door de BDMA om consumenten te helpen met hun privacy.
Vaak zitten consumenten met vragen als ‘Hoe komt die firma aan mijn naam?’, ‘Waarom richten ze zich tot mij en niet tot mijn buur?’. Deze website is gemaakt om consumenten te helpen hun gegevens te beschermen. Consumenten kunnen op deze site heel wat informatie hierover terugvinden.

Op de website is ook de mogelijkheid ingebouwd om een klacht in te dienen. Maar het eerste wat u als consument dient te doen, is contact opnemen met de organisatie en haar vragen om het probleem op te lossen.
Als de organisatie u geen antwoord geeft of weigert het probleem op te lossen, kunt u zich tot de BDMA wenden, want wij kunnen u helpen. Leg ons in het formulier uit wat uw probleem is en wij zullen voor u onmiddellijk contact opnemen met de organisatie in kwestie. Wij zullen al het mogelijke doen om het probleem snel te regelen.

Indien wij menen dat de desbetreffende organisatie te kwader trouw is of de wet niet naleeft, zullen wij indien nodig samen met u klacht indienen bij de bevoegde overheden.

Bezoek de website: privacyprotection.be